'La Dra. Analía Bortolozzi guardonada amb el Premi Fundació Pfizer 2012 de Recerca Bàsica per ajudar a entendre les bases neurobiològiques d'una patologia altament complexa com és la depressió.' 

Més Informació: