El projecte HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-02/101095679 titulat: " Discovering chronic inflammation biomarkers that define key stages in the Healthy-to-NASH transition to inform early prevention and treatment strategies " s'ha finançat amb més de 6 milions d'euros en els quals 15 institucions europees i 3 socis del Regne Unit participen sota la coordinació del Prof. Javier Cubero (UCM) amb l'objectiu d'identificar biomarcadors per a la detecció precoç de la inflamació crònica en pacients amb esteatohepatitis no alcohòlica (NASH).

El grup "Regulació mitocondrial de la mort cel·lular" de l'IIBB liderarà la modelització in vivo de les transferències salut-malaltia en ratolins humanitzats com a part del WP3. L'ús de ratolins FRGN/STARD1 humanitzats, en els quals més del 80% dels hepatòcits murins es substitueixen per hepatòcits humans que sobreexpressen STARD1, un transportador de colesterol mitocondrial, reprodueix el fenotip de la NASH humana i representa un model únic per provar l'impacte de les teràpies dirigides a la inflamació crònica. i la sensibilització del desenvolupament de NASH cap a la lesió hepàtica induïda per fàrmacs.