Una recerca col·laborativa entre l'IIBB, l'institut d'investigació sanitària INCLIVA i la Universitat de Barcelona mostra que l'exercici físic pot mitigar algunes pèrdues cerebrals associades a l'edat i l'envelliment. Per a aquest estudi, que s'ha publicat a Scientific Reports, s'han reclutat 86 homes, alguns d'ells esportistes veterans, per participar en una sèrie de proves.

Un article codirigit per Coral Sanfeliu, investigadora del CSIC a l'Institut d'investigacions Biomèdiques de Barcelona (IIBB), centre del CSIC associat a l'IDIBAPS, i del CIBERESP, i per Mª Carmen Gómez Cabrera, de la Universitat de València i investigadora de INCLIVA, mostra que l'exercici físic pot mitigar algunes de les pèrdues cerebrals associades a l'edat i l'envelliment.

Per a l'estudi, que s'ha publicat a Scientific Reports, s'han reclutat 86 homes, alguns d'ells esportistes veterans, per participar en una sèrie de proves. En concret, en aquest estudi han col·laborat esportistes pertanyents als clubs de veterans XV Matusalem Rugby Sant Cugat i King's Pebrots, i també jugadors del Club de Rugbi Barcelona.

Els científics han avaluat si l'entrenament esportiu a llarg termini (amb una mitjana de 35 anys de pràctica) pot retardar l'inici de la pèrdua fisiològica de memòria i promoure el seu manteniment a mesura que envellim.

S'han realitzat proves de memòria als jugadors de rugby i a subjectes control de la mateixa edat. Les proves van ser dirigides per David Bartrés Faz, de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i de l'Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona (UBNeuro) i l'IDIBAPS.

També s'han analitzat biomarcadors. Segons revela la investigació, l'entrenament físic permet modular diversos factors participants en la comunicació molecular, a través de factors alliberats a la sang, entre el múscul esquelètic i el cervell. Aquests factors, com ara l'enzim catepsina B (CTSB) i el factor neurotròfic derivat del cervell (BDNF), estan relacionats amb la supervivència neuronal.

L'entrenament físic prevé la pèrdua de memòria

Mª Carmen Gómez Cabrera, que també pertany al CIBER en la seva àrea de Fragilitat i Envelliment Saludable (CIBERFES), explica que per a l'estudi "es van reclutar un total de vuitanta-sis homes sans d'edats compreses entre els 17 i els 68 anys. Entre ells incloem un grup de mitjana edat de jugadors de rugbi amb una mitjana d'entre 15 i 35 anys de pràctica esportiva".

Coral Sanfeliu, del CSIC, IDIBAPS i del CIBERESP, incideix en la importància d'aquest enfocament: "els estudis en esportistes veterans que han practicat exercici durant la major part de les seves vides proporcionen una nova perspectiva per comprendre l'impacte de l'entrenament a llarg termini en aspectes com la neuroprotecció ".

Sanfeliu afegeix que, de fet, en els jugadors de rugbi hem trobat millores significatives en les proves de record selectiu lliure i facilitat quan es van comparar amb subjectes de la mateixa edat, però sedentaris. Aquestes proves, conegudes com FCSRT per les sigles en anglès, serveixen per mesurar l'aprenentatge verbal i la memòria.

Aquests resultats positius es van acompanyar de canvis significatius en els nivells perifèrics de les molècules BDNF i CTSB en el grup entrenat, tant en edats mitjanes com a joves.

Gomez Cabrera confirma l'efecte de la constància en l'esport, ja que els nivells de BDNF i CTSB es van correlacionar inversament amb les hores setmanals d'exercici. També es va detectar una disminució significativa en el malondialdehid en plasma, un índex de dany oxidatiu, en subjectes entrenats de mitjana edat i joves.

Impacte positiu de l'exercici a llarg termini

Aquests resultats avalen l'impacte positiu de l'entrenament amb exercicis a llarg termini per retardar l'inici de la pèrdua fisiològica de la memòria i la modulació perifèrica neurotròfica i redox associada, ajudant a mantenir la memòria alhora que envellim.

A més, suggereixen l'efectivitat de l'exercici com a estratègia preventiva contra la pèrdua de la memòria relacionada amb l'edat i la neurodegeneració, especialment en patologies en les que aquesta pèrdua és un distintiu com és el cas de la Malaltia d'Alzheimer.

La disminució de la capacitat d'aprenentatge o de la memòria i la neurogènesi de l'hipocamp són algunes de les conseqüències normals de l'envelliment cerebral. La prevenció és un element clau per contrarestar-ne els efectes.

Per això, un dels grans reptes dels investigadors és trobar i promocionar estratègies preventives que puguin implementar-se de forma precoç, abans de l'aparició de símptomes. Aquestes estratègies són fonamentals contra l'epidèmia del deteriorament cognitiu i la demència, que s'han convertit en un greu problema a nivell social, econòmic i humà.

"Els clubs esportius de veterans com els d'aquest estudi, XV Matusalem Sant Cugat i King 's Pebrots, fan una gran tasca de promoció de la salut en mantenir l'activitat esportiva més enllà del període habitual de la joventut", diuen els investigadors.

Els equips participants en el treball són Coral Sanfeliu i Rubén Corpas (Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona del CSIC, IDIBAPS i CIBERESP); José Viña, Mª Carmen Gómez Cabrera i Adrián de la Rosa (Departament de Fisiologia de la Universitat de València, INCLIVA i CIBERFES), Mercè Pallàs Pallàs (Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació UB i UBNeuro) i Elisabeth Solana i David Bartres- Faz (Facultat de Medicina i Ciències de la Salut UB, UBNeuro i IDIBAPS).

Aquest estudi ha pogut desenvolupar-se gràcies a un ajut de recerca concedit el 2014 per la Fundació Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, dins el programa "Ajudes Mario Sàlvia i Ferret per Incentivar la Investigació en Biomedicina i Estils de Vida".

 

Long-term exercise training improves memory in middle-aged men and modulates peripheral levels of BDNF and Cathepsin B. De la Rosa A, Solana E, Corpas R, Bartrés-Faz D, Pallàs M, Vina J, Sanfeliu C, Gomez-Cabrera MC. Sci Rep. 2019 Mar 4;9(1):3337.  doi: 10.1038/s41598-019-40040-8. PMID: 30833610