La Fundació BBVA finança un dels 3 projectes sobre metabolisme i malaltia a l'equip del Prof. Fernandez-Checa pel projecte "ER stress-mitochondrial cholesterol axis in Obesity-associated insulin resistance and comorbidities".

L'actual epidèmia d'obesitat porta amb si un augment en la incidència de nombroses patologies associades. Una d'elles és la malaltia del fetge gras, que pot progressar a cirrosi i càncer de fetge. Aquest projecte busca demostrar que la malaltia del fetge gras es produeix quan augmenta la producció d'una proteïna específica, anomenada StARD1. L'objectiu últim és contribuir a trobar nous tractaments contra malalties associades a l'obesitat.