El grup de recerca Regulació Mitocondrial de la Mort Cel·lular dirigit pel doctor José Carlos Fernández-Checa, Professor d'investigació del CSIC, participa al programa COST de la Unió Europea, a través de l'acció valorada molt positivament i aprovada OC-1-2017 "Prospective European Drug-Induced Liver Injury Network" (COST Action CA17112).

Una de les limitacions principals d'avaluació preclínica del dany hepàtic induït per fàrmacs (DILI) ha estat la manca de correlació entre els marcadors d'hepatotoxicitat en estudis toxicològics experimentals i clínics. El grup dirigit pel doctor Fernández-Checa participarà en el disseny de nous models experimentals murins d'inducció de dany hepàtic per fàrmacs, facilitant l'intercanvi de coneixement, infraestructures i eines tecnològiques entre els diferents membres que componen la COST. L'acció és una oportunitat per als joves investigadors del grup, que podran fer estades en laboratoris dels diferents membres i permetrà la creació en xarxa d'un centre europeu d'excel·lència que proveirà les bases científiques i pre-clíniques en l'avaluació, diagnòstic i tractament del DILIGÈNCIA.

En el projecte, de quatre anys de durada, hi participen 51 grups de recerca de 16 països: Bòsnia i Hercegovina, Regne Unit, França, Espanya, Alemanya, Croàcia, República Txeca, Lituània, Turquia, Eslovènia, Portugal, Israel, Suïssa i Romania, l'acció compta també amb 5 socis COST internacionals de Xile, Xina, Estats Units, Índia i Uruguai. El professor Fernández-Checa formarà part del grup executiu de l'esmentada Action COST.