Els Drs. Francesc Artigas (IP) i Analía Bortolozzi, del grup de Neurofarmacologia de Sistemes situat en el Departament de Neuroquímica i Neurofarmacologia de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona, ​​acaben de publicar un "HOT TOPIC" al primer número de 2017 de la revista Neuropsychopharmacology, una de les més prestigioses del camp de la Psiquiatria i la Neurofarmacologia. Aquesta secció de la revista, publicada a l'inici de cada any, recull avenços significatius produïts recentment en el camp. L'article "Therapeutic Potential of conjugated siRNAs for the Treatment of Major Depressive Disorder" revisa de forma breu els avenços aconseguits pel grup en el desenvolupament de noves estratègies experimentals per a un tractament més ràpid i efectiu de la depressió, mitjançant l'ús de molècules de RNA d'interferència conjugades amb inhibidors de la recaptació de serotonina. Els estudis, publicats a les revistes Molecular Psychiatry i Traslational Psychiatry mostren que aquests conjugats produeixen efectes de tipus antidepressiu més ràpids que els fàrmacs convencionals en models experimentals, el que significa un notable avanç amb possible aplicació terapèutica.