L’investigador del IIBB Jose C. Fernandez-Checa ha estat nomenat redactor en cap (EiC) d'Exploration of Digestive Diseases (EDD). EDD membre del grup Open Exploration és una revista en línia revisada per parells i d'accés obert, que publica articles d'alta qualitat a totes les àrees de les malalties digestives. L'objectiu de la revista és ampliar l'accés a investigacions innovadores que descriguin noves troballes, així com revisions autoritzades, perspectives, editorials, informes de casos i metanàlisi. Els temes apropiats inclouen, entre d'altres, malalties hepàtiques, biliars, del tracte digestiu i pancreàtiques. Es dóna prioritat a la feina que proporciona exploració fonamental, avenç translacional, opinions autoritzades i perspectives noves. La revista també cobreix investigació fisiopatològica bàsica, desenvolupaments tecnològics i farmacològics, i tota mena de descobriments clínics i aplicacions en diagnòstic i tractament. La qualitat de la revista es manté gràcies a la comunicació constant entre EiC, els Editors Associats i els membres del Consell de Redacció, alguns dels quals també són investigadors del CIBEREHD, Carmen Garcia-Ruiz, Anna Moles i Pilar Navarro.

Amb el compromís de divulgar un contingut actualitzat, la revista segueix les pautes dels serveis d'Open Exploration Publishing per brindar ciència d'alta qualitat i fer-la disponible a tot arreu, que a diferència d'altres revistes d'accés obert, ho fa sense càrrecs per processament d'articles ni cap altra tarifa per part dels autors.

https://www.explorationpub.com/Journals/edd