Un nou estudi revela un paper fonamental del colesterol en el desenvolupament del carcinoma hepatocel·lular (HCC) associat a l’obesitat i a la diabetis tipus 2. Mitjançant models nutricionals i genètics, científics de l’IIBB han demostrat un paper clau del colesterol hepàtic com a promotor del desenvolupament de HCC relacionat amb la progressió de l’esteatohepatitis no alcohòlica (NASH, en les seves sigles en anglès), la malaltia hepàtica crònica més freqüent per la seva associació amb l’epidèmia d’obesitat i resistència a la insulina.

La NASH representa un espectre d'alteracions funcionals del fetge, que comencen amb l'aparició de l'esteatosi o l'acumulació de greix al fetge. Tot i que aquesta primera fase d’alteració funcional contribueix a la sensibilització del fetge gras a factors addicionals, no s’havia estudiat específicament el seu paper en la progressió de la NASH cap al HCC. En aquest estudi publicat recentment a Cancers (Basilea), amb Vicent Ribas i Laura Conde de la Rosa com a primers autors i dirigit per la Doctora Carmen García Ruiz de l’equip de “Colesterol mitocondrial, hepatocarcinogènesi i neurodegeneració” de l’IIBB, s’ha demostrat amb models nutricionals i genètics, que l'augment del colesterol al fetge més que el desenvolupament de l'esteatosi hepàtica per se, determina la progressió de l'EHNA a HCC, observant-se tant en ratolins com en rates.

Un dels aspectes més importants de l’estudi és el desenvolupament de HCC en ratolins de tipus salvatge sotmesos a una dieta enriquida amb colesterol durant 10-12 mesos. Aquesta troballa és fonamental perquè en la majoria de models HCC és necessari utilitzar models de ratolins modificats genèticament de supressors o promotors de HCC. Aquests estudis, complementats amb l’anàlisi de gens implicats en la immunoteràpia, revelen que l’enriquiment del colesterol afavoreix un entorn que inactiva la vigilància immune del sistema immunitari.

 

Article de referència:

Ribas V, Conde de la Rosa L, Robles D, Núñez S, Segalés P, Insausti-Urkia N, Solsona-Vilarrasa E, Fernández-Checa JC, García-Ruiz C. Dietary and Genetic Cholesterol Loading Rather Than Steatosis Promotes Liver Tumorigenesis and NASH-Driven HCC. Cancers (Basel). August 13, 13 (16): 4091.

Doi: 10.3390/cancers13164091