El Dr. Ramon Trullàs i la Dra. Anna Colell organitzen actualment un Special Issue titulat "Mitochondrial dynamics in neurons", en col·laboració amb la "International Journal of Molecular Sciences (IJMS)", una revista d'accés lliure publicada per MDPI, Suïssa. L'objectiu és cobrir la recerca sobre diferents aspectes de la dinàmica mitocondrial, la comunicació mitocondrial i el control de la qualitat mitocondrial en neurones, incloent la influència de les cèl·lules glials en la funció dels mitocondris neuronals.

Com a editors convidats d'aquest número especial, el Dr. Trullàs i el Dra. Colell insten als investigadors a contribuir enviant un review o un article de recerca. La data límit per a l'enviament de manuscrits és el 15 de febrer de 2021.

 

Contacte: a.colell@csic.es / ramon.trullas@iibb.csic.es

Més Informació: