Un estudi recentment publicat a GUT, codirigit per Ki Up Lee de la Universitat de Ulsan, Korea del Sud i José C. Fernandez-Checa, cap del grup “Regulació mitocondrial de la mort cel·lular” de l’IIBB-CSIC, descriu un nou paper de la esfingomielinasa sintasa 1 (SMS1 de les seves sigles en anglès) en la mort hepatocel·lular associada a la inflamació característica de la esteatohepatitis no alcohòlica, denominada piroptosi. 

 

La esteatohepatitis no alcohòlica (EHNA) és una etapa avançada de la malaltia del fetge gras que pot progressar a cirrosi i carcinoma hepatocel·lular, i una de les malalties cròniques hepàtiques més prevalents a causa de la seva associació amb l'obesitat i diabetis tipus 2. Encara que els mecanismes responsables de la EHNA no són del tot coneguts, la mort hepatocel·lular representa el primer pas que estimula processos que condueixen al desenvolupament de EHNA.

 

Utilitzant models experimentals i mostres de pacients amb EHNA, els investigadors descriuen en el present estudio la inducció de SMS1, un enzim que catalitza la síntesi de esfingomielina i la generació de diacilglicerol, un lípid que actua com a segon missatger. Estudis moleculars in vitro i in vivo utilitzant models de ratolins modificats genèticament, permeten la identificació d'una nova via de senyalització iniciada per la SMS1 que desemboca en l'activació de PKCd i l’inflamasoma NLRC4 que condueix finalment a la mort hepatocel·lular per piroptosi i desenvolupament de EHNA.

 

Aquests resultats representen un avanç significatiu per a una millor comprensió dels mecanismes implicats en el desenvolupament de la EHNA, i identifiquen a la SMS1 com una possible nova diana terapèutica.

 

Referència de l’article:

Sphingomyelin synthase 1 mediates hepatocyte pyroptosis to trigger non-alcoholic steatohepatitis 

Eun Hee Koh, Ji Eun Yoon, Myoung Seok Ko, Jaechan Leem, Ji-Young Yun, Chung Hwan Hong, Yun Kyung Cho, Seung Eun Lee, Jung Eun Jang, Ji Yeon Baek, Hyun Ju Yoo, Su Jung Kim, Chang Ohk Sung, Joon Seo Lim, Won-Il Jeong, Sung Hoon Back, In-Jeoung Baek, Sandra TorresEstel Solsona-VilarrasaLaura Conde de la RosaCarmen Garcia-Ruiz, Ariel E Feldstein, Jose C Fernandez-Checa, Ki-Up Lee. GUT doi: 10.1136/gutjnl-2020-322509