Un equip d'investigadors de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM-Hospital del Mar) i de l'IIBB-CSIC-IDIBAPS han identificat un nou biomarcador de diagnòstic precoç per al càncer de pàncrees més comú, l'adenocarcinoma ductal pancreàtic, que suposa la tercera causa de mort per càncer a països desenvolupats (a Espanya es van registrar prop de 8.700 casos el 2021).

Aquest treball, publicat a la revista eBioMedicine, del grup The Lancet, associa la presència de la proteïna tirosina-quinasa AXL a la detecció d'aquest tipus de tumors. Aquest descobriment suposa un gran avenç perquè permet la detecció a través d'una anàlisi de sang i perquè, fins ara, no hi ha cap biomarcador per a la detecció primerenca del càncer de pàncrees.

Aquest nou marcador suposa una gran innovació en la detecció d'un tipus de càncer per al qual no hi ha cap biomarcador de diagnòstic precoç. Actualment, “s'utilitza la proteïna CA19-9 només per avaluar la resposta al tractament, però no es pot fer servir en el diagnòstic a causa de la seva baixa especificitat. Per aquest motiu, disposar d'una nova eina és especialment rellevant, sobretot tenint en compte que el diagnòstic precoç és essencial per a la cirurgia del tumor, l'única opció de tractament curativa”, destaca Laura Visa, doctora al Servei d'Oncologia Mèdica de l´Hospital del Mar.

L'estudi ha analitzat la utilitat del receptor tirosina-quinasa AXL, una proteïna present a la superfície de les cèl·lules, per detectar la presència de càncer de pàncrees. Aquesta proteïna és habitualment absent en cèl·lules normals, però s'ha demostrat que la seva presència s'incrementa notablement en determinats tipus de tumors, com el pancreàtic.

La proteïna AXL és un marcador específic que ens indica que ja hi ha cèl·lules malignes. El fet que aquest marcador estigui vinculat a la cèl·lula en estadi tumoral, li dóna una gran importància per la seva especificitat per diagnosticar el càncer de pàncrees”, indica Pilar Navarro, investigadora de l'IIBB-CSIC i de l'IMIM-Hospital del Mar.

Per demostrar la utilitat diagnòstica d'aquest marcador mitjançant una anàlisi de sang, els investigadors van analitzar mostres de més de 200 pacients amb pancreatitis crònica i tumors de pàncrees. “D'aquesta manera, es va demostrar la presència de la proteïna AXL soluble en sang com a marcador en els pacients que ja havien desenvolupat el tumor, sense ser present ni en individus sans ni en els que patien pancreatitis crònica”, destaquen Neus Martínez-Bosch, investigadora de l'IMIM-Hospital del Mar i Helena Cristóbal, de l'IIBB (CSIC-IDIBAPS), coprimeres signants del treball.

Aquesta conclusió permet avançar en la detecció del càncer de pàncrees en identificar el tumor fins i tot en pacients amb pancreatitis, una patologia que en pot dificultar el diagnòstic. Així, s'obté un nou marcador diagnòstic, una eina molt valuosa, ja que l'escassetat de marcadors provoca que només el 20% dels pacients es puguin operar a temps, propiciant la metàstasi i la resistència al tractament.

 

Aplicació per al diagnòstic

 

El futur de l’estudi es relaciona amb l’anàlisi dels pacients que es podran beneficiar d’aquest nou marcador, ja que un petit nombre de tumors de pàncrees no expressen la proteïna AXL. La combinació de l'anàlisi de les dues proteïnes, CA19-9 i AXL, determina la presència de cèl·lules canceroses amb una sensibilitat del 90%. “Estem molt interessats a saber per què alguns càncers no expressen AXL, això ens podria donar pistes per saber com funcionen els mecanismes tumorals que podríem utilitzar com a dianes per a tractaments”, conclou Pablo García de Frutos, investigador de l'IIBB (CSIC-IDIBAPS).

 

Article de referència


Neus Martínez-Bosch*, Helena Cristóbal*, Mar Iglesias, Meritxell Gironella, Luis Barranco, Laura Visa, Domenico Calafato, Silvia Jiménez-Parrado, Julie Earl, Alfredo Carrato, Noemí Manero-Rupérez, Mireia Moreno, Albert Morales, Carmen Guerra, Pilar Navarro*, Pablo García de Frutos*. Soluble AXL is a novel blood marker for early detection of pancreatic ductal adenocarcinoma and differential diagnosis from chronic pancreatitis,

eBioMedicine, Volume 75, 2022, 103797, ISSN 2352-3964,

DOI: https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2021.103797.