Investigadors de l'IIBB han demostrat, en un model experimental, que mantenir baixos els nivells del receptor LRP1 en els cardiomiòcits (o al cor) prevenen el desenvolupament de resistència a la insulina i obesitat induïts per la dieta. Això es deu a que el receptor LRP1 controla l'alliberament d'una proteïna al torrent circulatori, la cardioquina o hormona ANP, que modula la capacitat de fetge de cremar o oxidar els àcids grassos que la dieta aporta a l'organisme. La capacitat incrementada de fetge per cremar àcids grassos impedeix que aquests s'acumulin en forma de greix i, per tant, els animals deficients en LRP1 guanyen menys pes que els controls malgrat ser alimentats amb una dieta rica en àcids grassos. Aquests resultats obren una nova via terapèutica per prevenir les alteracions cardíaques i metabòliques en el context de l'obesitat i diabetis induïdes per dieta.

Benitez-Amaro A, Revuelta-López E, Bornachea O, Cedo L, Vea À, Herrero L,Roglans N, Soler-Botija C, de Gonzalo-Calvo D, Nasarre L, Camino-López S, García JE, Mato E, Blanco-Vaca F, Bayes-Genis A, Sebastian D, Laguna JC, Serra D,Zorzano A, Escola-Gil JC, Llorente-Cortes V. Low-density lipoprotein receptor-related protein 1 deficiency in cardiomyocytes reduces susceptibility to insulin resistance and obesity. Metabolism. 2020 Feb 26:154191. doi:10.1016/j.metabol.2020.154191. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 32112822.