Una investigació publicada a Nature Genetics revela els mecanismes moleculars que impedeixen que l'ADN mitocondrial s'hereti del pare. L'equip, amb la participació de Ramón Trullás, Anna Calderon, Margalida Puigròs i Petar Podlesniy de l'IIBB-CSIC, descobreix que els espermatozoides no tenen ADN mitocondrial perquè bloquegen l'accés al mitocondri del factor de transcripció imprescindible perquè l'ADN mitocondrial es repliqui. La investigació demostra que els espermatozoides madurs no tenen ADN mitocondrial perquè el factor de transcripció A, en no poder accedir al mitocondri, es re-localitza al nucli

https://www.nature.com/articles/s41588-023-01505-9