RELLEVÀNCIA DEL TNF I L'ESFINGOMIELINASA ÀCIDA EN LA FIBROGÈNESI HEPÀTICA

RELLEVÀNCIA DEL TNF I L'ESFINGOMIELINASA ÀCIDA EN LA FIBROGÈNESI HEPÀTICA

Núria Tarrats,
01/01/2012