EL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA EN HEPATECTOMÍA Y TRASPLANTE DE HÍGADOS ESTEATÓSICOS Y NO-ESTEATÓSICOS

EL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA EN HEPATECTOMÍA Y TRASPLANTE DE HÍGADOS ESTEATÓSICOS Y NO-ESTEATÓSICOS

Izabel Alfany Fernández,
01/01/2011
 • Personal Associat

  Joan Rosello Catafau

  Investigador Científic - Ad honorem
 • Grups de Recerca Associats
 • Departaments Associats

  Patologia Experimental

  El Departament investiga les bases moleculars i les vies de senyalització que s'associen al dany i la reparació en malalties de base isquèmica i inflamatòria associades a òrgans abdominals (fetge, pàncrees i ronyó), el càncer i les malalties cardiovasculars però també d’altres idiopàtiques com la fibrosi pulmonar.

  Detalls