EFECTE DE LA GLUCOSA EN UN MODEL D'ISQUÈMIA IN VITRO: MODULACIÓ DEL FACTOR INDUÏT PER HIPÒXIA I DE LA MORT CEL·LULAR PROGRAMADA

EFECTE DE LA GLUCOSA EN UN MODEL D'ISQUÈMIA IN VITRO: MODULACIÓ DEL FACTOR INDUÏT PER HIPÒXIA I DE LA MORT CEL·LULAR PROGRAMADA

Anna Serra Pérez,
01/01/2010