Seminari  https://conectaha.csic.es/b/mar-wg3-f0a-wwp
18 de maig del 2023, 5 h
Biblioteca de l’IIBB – Rossello 161 6a planta, Barcelona

El ponent serà el Dr. Mario Perello, expert en Neuroendocrinología, del laboratori de Neurofarmacología de l’Instituto Multidisciplinario de Biología Celular (IMIBICE) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) i la Comisión de Investigaciones de la provincia de Buenos Aires (CIC).

El receptor secretagog de l'hormona del creixement (GHSR) és un receptor acoblat a proteïnes G expressat principalment al cervell. El GHSR actua com a receptor de la ghrelina i juga un paper clau en la regulació de la secreció de l'hormona del creixement, la ingesta d'aliments, el pes corporal i l'homeòstasi de la glucosa. Recentment, també s'ha demostrat que GHSR s'uneix al pèptid antimicrobià 2 expressat pel fetge, que actua com a antagonista/agonista invers de GHSR. A més, el GHSR mostra funcions independents del lligand, com ara l'activitat constitutiva o la modulació d'altres receptors. Aquest seminari oferirà un resum de la comprensió actual del paper funcional del GHSR, abordant especialment el seu paper com a senyal orexigènic.

Idioma: anglès