Presentació del nou laboratori de Cognició, xarxes neuronals i neurotecnologia a l'IIBB

Data Inici - Data Fi

22/04/2024 - 22/04/2024

Hora Inici - Hora Fi

3:00 pm - 4:00 pm

Ubicació

Biblioteca IIBB-CSIC

Descripció

El laboratori de Cognició, xarxes neurals i neurotecnologia (www.puiglab.org) investiga el paper de les xarxes neurals en la cognició, així com la seva possible utilitat com a biomarcadors de dèficit cognitiu en malalties psiquiàtriques i neurològiques. Els objectius principals del laboratori són: 1) Entendre com alteracions a les xarxes neurals i circuits cerebrals produeixen dèficits cognitius en models preclínics de malalties psiquiàtriques i neurològiques. 2) Identificar noves dianes terapèutiques per al dèficit cognitiu investigant els mecanismes cel·lulars subjacents a la millora cognitiva produïda per tractaments farmacològics, compostos naturals i estimulació cognitiva en models preclínics. 3) Contribuir al desenvolupament de noves neurotecnologies per al tractament de malalties del cervell basades en el grafè i llum.