AMPC I NEUROINFLAMACIÓ: IDENTIFICACIÓ DE PROTEÏNES IMPLICADES EN LA REGULACIÓ DE NIVELLS D'AMPC EN L'ENCEFALOMIELITIS AUTOIMMUNE EXPERIMENTAL

AMPC I NEUROINFLAMACIÓ: IDENTIFICACIÓ DE PROTEÏNES IMPLICADES EN LA REGULACIÓ DE NIVELLS D'AMPC EN L'ENCEFALOMIELITIS AUTOIMMUNE EXPERIMENTAL

Cristina Sanabra Palau,
01/01/2011