Coneix el nostre equip

Montserrat Marí García

Científica Titular

Mercè Martínez Escobar

Doctorands i estudiants

José Martínez González

Investigador Científic

Guadalupe Mengod

Professora d'Investigació

Mª Ángeles Millán

Administració

Lluís Miquel Río

Doctorands i estudiants

Ana Moles Fernández

Científica Titular

Francisco Javier Monge Hernando

Administració

Albert Morales Muñoz

Científic Titular

Mª Ángeles Muñoz Herrero

Técnica

Maria Muñoz Escribano

Doctorands i estudiants

Pilar Navarro Medrano

Científica Titular

Judit Nova Garcia

Investigadora

Mercedes Núñez Calvet

Administració

Susana Núñez Pozuelo

Tècnica

Pàgines