Coneix el nostre equip

José Martínez González

Científic Titular

Guadalupe Mengod

Professora d'Investigació

Mª Ángeles Millán

Administració

Lluís Miquel Río

Doctorands i estudiants

Ana Moles Fernández

Científica Titular

Albert Morales Muñoz

Científic Titular

Mª Ángeles Muñoz Herrero

Técnica

Maria Muñoz Escribano

Doctorands i estudiants

Pilar Navarro Medrano

Científica Titular

Jiaqi Ni

Doctorands i estudiants

Mercedes Núñez Calvet

Administració

Susana Núñez Pozuelo

Tècnica

Verónica Pablo Fontecha

Tècnica

Ángel Pajarón

Administració

Arnau Panisello Roselló

Investigador

Arnau Panisello Roselló

Tècnic

Pàgines