Coneix el nostre equip

Georgina Hotter Corripio

Investigadora Científica

Leif Hove Madsen

Científica Titular

Naroa Insausti Urkia

Doctorands i estudiants

Paloma Izquierdo Castro

Tècnica

Maria Jaramillo Muñumer

Gestió I+D

Carles Justicia Mercader

Científic Titular

Claudi Lene

Doctorands i estudiants

Concepción Vicenta Llorente Cortés

Científica Titular

Laia Llucia Carol

Tècnica

Pilar López

Administració

Elena López Terrones

Doctorands i estudiants

Manel Losada Deus

Administració

Sharon Manashirov

Investigador

Montserrat Marí García

Científica Titular

Pàgines