Coneix el nostre equip

Naroa Insausti Urkia

Doctorands i estudiants

Alba Irisarri Martinez

Doctorands i estudiants

Paloma Izquierdo Castro

Tècnica

Maria Jaramillo Muñumer

Gestió I+D

Soraya Játiva Jiménez

Investigadora

Marina Jiménez Martínez

Doctorands i estudiants

Verónica Jiménez Sábado

Doctorands i estudiants

Carles Justicia Mercader

Científic Titular

Claudi Lene

Doctorands i estudiants

Concepción Vicenta Llorente Cortés

Científica Titular

Laia Llucia Carol

Tècnica

Joaquín López Luján

Doctorands i estudiants

Elena López Terrones

Doctorands i estudiants

Manel Losada Deus

Administració

Sharon Manashirov

Investigador

Pàgines