Publicacions

Gallizioli M, Miró-Mur F, Otxoa-de-Amezaga A, Cugota R, Salas-Perdomo A, Justicia C, Brait VH, Ruiz-Jaén F, Arbaizar-Rovirosa M, Pedragosa J, Bonfill-Teixidor E, Gelderblom M, Magnus T, Cano E, Del Fresno C, Sancho D, Planas AM.,
2020
Miró-Mur F, Urra X, Ruiz-Jaén F, Pedragosa J, Chamorro Á, Planas AM.,
2020
Pedragosa J, Miró-Mur F, Otxoa-de-Amezaga A, Justicia C, Ruíz-Jaén F, Ponsaerts P, Pasparakis M, Planas AM.,
2020