''ENHANCED CHARGE CAPACITY IN IRIDIUM OXIDE-GRAPHENE OXIDE HYBRIDS''

''ENHANCED CHARGE CAPACITY IN IRIDIUM OXIDE-GRAPHENE OXIDE HYBRIDS''

N.M. CARRETERO, M.P. LICHTENSTEIN, E. PÉREZ, S. SANDOVAL, G. TOBIAS, C. SUÑOL, N. CASAN-PASTORA,
2014
Referències: 
Electrochimica Acta. Available online Oct 2014; DOI: > 10.1016/j.electacta.2014.10.034
  • Personal Associat
  • Grups de Recerca Associats
  • Departaments Associats

    Neuroquímica i Neurofarmacologia

    Estudi a nivell molecular, cel·lular i funcional dels circuits del cervell implicats en la patofisiologia i el tractament dels trastorns neuropsiquiàtrics i les malalties neurodegeneratives.

    Detalls