Anàlisi i control del ritme cardiac (ANCORA) (Ref: 2017SGR01769)

Anàlisi i control del ritme cardiac (ANCORA) (Ref: 2017SGR01769)

AGAUR
,
Leif Hove
Font de finançament: 
Generalitat de Catalunya