Plaça de concurs específic Nivell 16 d'Ajudant de Recerca I+D+I

Tasques: Laboratori i suport a la recerca.

Cursos: Calibracions i verificacions d'equips bàsics de laboratori, excel i tècniques de laboratori.

Experiència (punts): Suport a l'organització de laboratori (10), maneig de mostres biològiques (8) i maneig d'animals d'experimentació (7).

 

Segons Resolución de 2 de julio de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo. Publicado en el Boletín Oficial del Estado Núm 191 pág. 50552 de Lunes 13 de Julio de 2020.

Data Límit: 
31/07/2020