Convocatoria Garantía Juvenil CSIC 2020 (Ref.37679)

Tasques: Gestió de comandes, factures, viatges, maneig de programes informàtics de gestió del CSIC, control i seguiment d'arxiui inventari, i nexe entre investigadors i administració.

Titulacions: Tècnic Superior de la rama "Administració i Gestió". "Batxillerat"

Referència: EI-GARJUV-CS20-0170

Termini: del 16 al 31 de juliol 2020.

 

D'acord amb la base 5 de la convocatòria, els qui desitgin participar en el procés selectiu hauran d'accedir a l'aplicació electrònica habilitada a aquest efecte en la seu electrònica del CSIC, dins de la publicació de la convocatòria i emplenar el formulari de sol·licitud (botó Annex II).

Una vegada que es fa efectiva la sol·licitud realitzada electrònicament, es generarà un document .pdf (Annex II) que haurà de ser imprès i signat per les persones interessades, i que hauran de presentar segons s'indica en la base 5.3 de la convocatòria.

La convocatòria està accessible a través de la seu electrònica del CSIC, per a consulta de tots els/les interessats/des en el procés selectiu.

https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/convocatorias-personal/-/convocatoria/37679

Data Límit: 
31/07/2020
Departament: