convocatòria dels ajuts de l’AGAUR FI-2022

convocatòria dels ajuts de l’AGAUR FI-2022:

-Primera fase (sol·licitud provisional de la persona candidata).

Els candidats han de presentar la sol·licitud telemàticament juntament amb la documentació que s’indica a l’apartat 6.1 de les bases reguladores. Termini per presentar les sol·licituds: 20/10/202

Agrairem als candidats que posin la màxima atenció en presentar tota la documentació requerida a la convocatòria. Així, s’evitarien demanar-la posteriorment, ja que s’ha de revisar que la documentació presentada telemàticament sigui correcta d’acord amb la convocatòria.

Data Límit: 
20/10/2021