Estudi dels exosomes com a mecanisme de comunicació intercel·lular en patologies pancreàtiques

Estudi dels exosomes com a mecanisme de comunicació intercel·lular en patologies pancreàtiques

Laia Bonjoch Gassol,
03/02/2017