MECANISMES IMPLICATS EN EL TRASPLANTAMENT DE CÈL·LULES ALVEOLARS TIPUS II PEL TRACTAMENT DE LA FIBROSI PULMONAR

MECANISMES IMPLICATS EN EL TRASPLANTAMENT DE CÈL·LULES ALVEOLARS TIPUS II PEL TRACTAMENT DE LA FIBROSI PULMONAR

Raquel Guillamat,
01/01/2013