CARACTERITZACIÓ DEL TIPUS D'ACTIVACIÓ DE DIFERENTS POBLACIONS DE MACRÒFAGS DURANT LA PANCREATITIS AGUDA EXPERIMENTAL I LA SEVA RELACIÓ AMB LA SEVERITAT DEL PROCÉS

CARACTERITZACIÓ DEL TIPUS D'ACTIVACIÓ DE DIFERENTS POBLACIONS DE MACRÒFAGS DURANT LA PANCREATITIS AGUDA EXPERIMENTAL I LA SEVA RELACIÓ AMB LA SEVERITAT DEL PROCÉS

Sabrina Gea Sorlí,
01/01/2011