MODULACIÓ DELS SISTEMES MONOAMINÈRGICS A L'ESCORÇA PREFRONTAL. IMPLICACIONS EN ESQUIZOFRÈNIA I DEPRESSIÓ

MODULACIÓ DELS SISTEMES MONOAMINÈRGICS A L'ESCORÇA PREFRONTAL. IMPLICACIONS EN ESQUIZOFRÈNIA I DEPRESSIÓ

Merçè Massana Nadal,
01/01/2011