EFECTE DE L'EXERCICI CRÒNIC EN EL DESENVOLUPAMENT DE FIBROSIS CARDÍACA: MECANISMES IMPLICATS

EFECTE DE L'EXERCICI CRÒNIC EN EL DESENVOLUPAMENT DE FIBROSIS CARDÍACA: MECANISMES IMPLICATS

Gemma Gay Jordi,
01/01/2010