Cultiu de Teixits

Responsable: 

Valerie Blanche Petegnief

Investigadora

El Laboratori de Cultiu de Teixits de l’IIBB, ubicat a la setena planta de l’edifici, és un laboratori de Tipus II per l’ús exclusiu dels grups de recerca de l’IIBB. Està equipat amb el material bàsic necessari per obtenir i mantenir cultius cel·lulars: cabines de flux laminar, cabines de seguretat biològica, incubadors (de CO2 i d’hipòxia), centrífugues, bany d’aigua termostatitzat i amb agitació, microscopis invertits, nevera-congelador i autoclau. Una estació de gasos, situada fora el laboratori, s’encarrega de proporcionar els diferents gasos que es necessiten per treballar al laboratori: CO2, N2 i carbògen. Els usuaris treballen amb cultius primaris i línies cel·lulars obtinguts tant d’humans com d’animals d’experimentació.
El manteniment diari del laboratori està a càrrec d’un tècnic, Lorena Arribas, que s’encarrega de mantenir el laboratori en unes condicions òptimes de treball: manteniment bàsic de les cabines i els incubadors, correcte funcionament dels instruments presents al laboratori, processat dels residus, proveïment del material bàsic pel treball al laboratori. Cases especialitzades s’encarreguen de fer una revisió anual del funcionament de les cabines, l’autoclau i l’estació de gasos. 
El laboratori també té un supervisor científic, la Dra. Valerie Petegnief, que s’encarrega de supervisar el treball de Lorena Arribas, de que es faci un ús correcte del laboratori i d’atendre/processar cuestions sobre les necessitats dels usuaris.

  • Personal Associat