ALTERACIÓ DELS CIRCUITS TALAMOCORTICALS EN EL MODEL NMDA D'ESQUIZOFRÈNIA. REVERSIÓ PER ANTIPSICÒTICS

ALTERACIÓ DELS CIRCUITS TALAMOCORTICALS EN EL MODEL NMDA D'ESQUIZOFRÈNIA. REVERSIÓ PER ANTIPSICÒTICS

Eva Troyano Rodríguez,
01/01/2013