PAPER DELS MACROFAGS I FIBROBLASTES RESIDENTS A LA REMODELACIÓ MIOCÀRDICA I LA REGENERACIÓ TISSULAR DESPRÉS DE L'INFART DE MIOCARDI: CONTRIBUCIÓ DEL SISTEMA GAS6-TAM (Ref: OTR01767 (201530.30.31.32))

PAPER DELS MACROFAGS I FIBROBLASTES RESIDENTS A LA REMODELACIÓ MIOCÀRDICA I LA REGENERACIÓ TISSULAR DESPRÉS DE L'INFART DE MIOCARDI: CONTRIBUCIÓ DEL SISTEMA GAS6-TAM (Ref: OTR01767 (201530.30.31.32))

LA MARATÓ TV3
,
Pablo García de Frutos
Funding source: 
FUNDACIÓ MARATÓ DE TV3