Mecanismes de regulació de la Lisil Oxidasa i la fibulina-5 a nivell vascular: modulació per hipoxia

Mecanismes de regulació de la Lisil Oxidasa i la fibulina-5 a nivell vascular: modulació per hipoxia

Anna Guadall Roldán (CIC),
30/11/2012