Coneix el nostre equip

Manel Losada Deus

Administració

Montserrat Marí García

Científica Titular

Guadalupe Mengod

Professora d'Investigació

Mª Ángeles Millán

Administració

Lluís Miquel Río

Técnic

Ana Moles Fernández

Investigadora

Ruth Montes Romero

Técnica

Albert Morales Muñoz

Científic Titular

Mª Ángeles Muñoz Herrero

Técnica

Pilar Navarro Medrano

Científica Titular

Mercedes Núñez Calvet

Administració

Susana Núñez Pozuelo

Tècnica

Amaia Ochoa de Amezaga

Doctorands i Estudiants

Arnau Panisello Roselló

Tècnic

Albert Parull Vela

Tècnic

Rubén Pavía Collado

Doctorands i Estudiants

Pàgines