Publicacions

Montserrat Marí García

C. GARCÍA-RUIZ, A. BAULIES, M. MARI, P. M. GARCÍA-ROVÉS, J. C. FERNANDEZ-CHECA.,
2013
MORALES A, MARI M, GARCIA-RUIZ C, COLELL A, FERNANDEZ-CHECA JC.,
2012
MARÍ M, MORALES A, COLELL A, GARCÍA-RUIZ C, KAPLOWITZ N, FERNÁNDEZ-CHECA JC.,
2012
BOSCH M, MARÍ M, HERMS A, FERNÁNDEZ A, FAJARDO A, KASSAN A, GIRALT A, COLELL A, BALGOMA D, BARBERO E, GONZÁLEZ-MORENO E, MATIAS N, TEBAR F, BALSINDE J, CAMPS M, ENRICH C, GROSS SP, GARCÍA-RUIZ C, PÉREZ-NAVARRO E, FERNÁNDEZ-CHECA JC, POL A.,
2011
BOSCH M, MARÍ M, GROSS SP, FERNÁNDEZ-CHECA JC, POL A.,
2011
FERNÁNDEZ-CHECA JC, FERNÁNDEZ A, MORALES A, MARÍ M, GARCÍA-RUIZ C, COLELL A.,
2010
MARÍ M, COLELL A, MORALES A, VON MONTFORT C, GARCIA-RUIZ C, FERNÁNDEZ-CHECA JC.,
2010

Pàgines