RNA i Càncer

Responsable: 

Montse Bach-Elias

Investigadora Científica

H-ras és un protooncogen relacionat amb processos cancerígens i, a més, les seves mutacions són marcadors de la rara malaltia anomenada Síndrome de Costello, els pacients de la qual tendeixen a desenvolupar tumors d'origen ectodèrmic. P19 H-Ras és una proteïna que actua sobre el cicle cel•lular, regula l'expressió dels miRNAs en cèl·lules humanes: mir-342, mir-206, mir-330, mir-138 i mir-99b, molts d'ells de funció desconeguda. Entre ells s'ha descrit que els miR-206 i miR-342 estan relacionats o bé són marcadors dels processos cancerígens de càncer de mama i leucèmia promielocítica aguda (APL), respectivament. L'objectiu principal de la línia és estudiar els miRNAs relacionats amb, o regulats per les dues proteïnes H-Ras (p19 i p21): i) Conèixer més sobre la funció dels mir-342, mir-206, mir-330, mir-138 i mir-99b serà un dels objectius d'aquesta línia; ii) Un segon punt és conèixer si p21 H-Ras també regula alguns dels miRNAs regulats per la *p19 H-Ras (mir-342, mir-206, mir-330, mir-138 i mir-99b); iii) Estudiar si l'intró D (entre exons 3 i 4A de H-Ras) conté algun precursor de miRNA intrónic, i més concretament si l'estructura tija/llaç IDX-rasISS1 pot donar lloc a un precursor de miRNA intrónic; iv) Conèixer si la p19 regula la p68 RNA helicasa a través del miRNA miR-206 i v) Estudiar la funció de FUS/TLS y hnRNP H com a reguladors del splicing alternatiu de H-ras. L'estudi dels miRNAs és troba a les beceroles, però totes les expectatives indiquen que revolucionarà el camp de moltes malalties com la SIDA, càncer, Alzheimer, etc. El coneixement de la funció dels miRNAs que estudiarem en aquesta línea permetrà que siguin dianes terapèutiques en un futur en processos cancerígens i en la Síndrome de Costello. A més a més aquests estudis ens donaran una visió més extensa de tots els RNA que són codificats pel gen H-ras i de la xarxa de regulació metabòlica que està modulada per tots els missatges codificats (proteïna i miRNAs) pel gen H-ras. 

  • Personal Associat