Publicacions

GORINA R, SANTALUCIA T, PETEGNIEF V, EJARQUE-ORTIZ A, SAURA J, PLANAS AM.,
2009
EJARQUE-ORTIZ A, MEDINA MG, TUSELL JM, PÉREZ AP, SERRATOSA J, SAURA J.,
2007
SOLER-JOVER A, DORCA J, POPOFF MR, GIBERT M, SAURA J, TUSELL JM, SERRATOSA J, BLASI J, MARTÍN-SATUÉ M.,
2007

Pàgines