"NEW INSIGHTS INTO FATTY LIVER PRESERVATION USING INSTITUTE GEORGES LOPEZ PRESERVATION SOLUTION."

"NEW INSIGHTS INTO FATTY LIVER PRESERVATION USING INSTITUTE GEORGES LOPEZ PRESERVATION SOLUTION."

ZAOUALÍ MA, MOSBAH IB, ABDENNEBI HB, CALVO M, BONCOMPAGNI E, BOILLOT O, PERALTA C, ROSELLÓ-CATAFAU J. ,
2010
Referències: 
Transplant Proc. 2010. Vol.42(1):159-61.
 • Personal Associat

  Joan Rosello Catafau

  Investigador Científic - Ad honorem
 • Grups de Recerca Associats
 • Departaments Associats

  Patologia Experimental

  El Departament investiga les bases moleculars i les vies de senyalització que s'associen al dany i la reparació en malalties de base isquèmica i inflamatòria associades a òrgans abdominals (fetge, pàncrees i ronyó), el càncer i les malalties cardiovasculars però també d’altres idiopàtiques com la fibrosi pulmonar.

  Detalls