Neurotoxicitat

Responsable: 

Cristina Suñol Esquirol

Investigadora Científica

Aquesta sublínia investiga els mecanismes neurals implicats en la neurotoxicitat de compostos i contaminants tòxics. El principal objectiu és la identificació i l'avaluació d'agents neurotòxics i la caracterització de les alteracions neuronals induïdes, algunes d'elles comunes als mecanismes subjacents en diverses malalties neurològiques i neurodegeneratives. S'estudien les alteracions en els sistemes de neurotransmissió inhibitori GABAèrgic i excitatori glutamatèrgic, en l'homeòstasi redox i del proteoma cel•lular. Ens centrem actualment en l'estudi de la neurotoxicitat de biocides (plaguicides organoclorats i organofosforats) i de metalls (derivats orgànics del mercuri, com ara el metilmercuri). Es preveu també iniciar estudis amb nanomaterials. També estem desenvolupant models i estratègies in vitro per predir la toxicitat, en éssers humans, de compostos químics nous i ja existents, de gran interès a la UE per al desenvolupament del programa REACH. 
Aquesta sublínia és membre del CIBER d'Epidemiologia i Salut Pública (CIBERESP).

Projectes de recerca actuals

• Optimization and pre-validation of an in vitro test strategy for predicting human acute toxicity (A-Cute-Tox). Unió Europea, VI Programa Marc. 2005 – 2009. CSIC Investigador principal: Cristina Suñol. Coordinador: Cecilia Clemedson
• Identificación de dianas moleculares y funcionales alteradas en procesos de neurotoxicidad inducida por contaminantes ambientales y biocidas en cultivos neuronales. Instituto de Salud Carlos III. 2007 – 2009. Investigador principal: Cristina Suñol.
• Neurotoxicidad de agentes ambientales, exposición de la población y salud pública. CIBER Epidemiología y Salud Pública. Instituto de Salud Carlos III. 2006- 2009. Investigador principal: Eduard Rodríguez Farré 
• Biological Activity and Computational Studies of Steroids. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) – Academia de Ciencias Checa (AVCR). 2006 – 2008. Investigador principal: Cristina Suñol i Alexander Kasal
• Grup de Recerca consolidat “Farmacología y Toxicología”. Departament d’ Universitats i Recerca (DURSI). Generalitat de Catalunya. 2006 – 2008. Investigador principal: Eduard Rodríguez Farré