En un article publicat recentment a la revista CANCERS amb Blanca Cucarull i Anna Tutusaus com a primers autors, del grup de Senyalització en Dany Cel·lular i Càncer, i dirigit per Albert Morales, s’identifiquen nivells reduïts de BCL-xL/MCL-1 com a marcador d’eficàcia de la teràpia anti-tumoral amb regorafenib en tumors de CHC. Els resultats mostren que el regorafenib causa un dany mitocondrial a les cèl·lules tumorals que pot ser aprofitada per inhibidors de BCL-xL, com A-1331852, per incrementar sinergísticament l’activitat terapèutica del regorafenib via un mecanisme caspasa-depenent. En models in vitro, tant per silenciament gènic com per inhibició farmacològica, i in vivo, amb tumors derivat de pacient (PDX) i tumors resistents a teràpia, l’antagonisme de BCL-xL es demostra com estratègia efectiva per augmentar l’eficàcia del regorafenib en el tractament del CHC. 

Aquests resultats revelen que els inhibidors específics de proteïnes de la família de BCL-2, algun d’ells ja aprovats o en fase clínica, poden ser bons agents terapèutics per a combinar amb els tractaments actuals, com el regorafenib, que indueix mort tumoral via dany mitocondrial. Així mateix, l’estudi, realitzat en col·laboració amb membres del Servei d’Oncologia Hepàtica del l’Hospital Clínic de Barcelona, identifica els pacients amb una relació BCL-xL/MCL-1 elevada com els que més es podrien beneficiar d’aquesta teràpia.

Cucarull B, Tutusaus A, Subías M, Stefanovic M, Hernáez-Alsina T, Boix L, Reig M, García de Frutos P, Marí M, Colell A, Bruix J, Morales A. Regorafenib Alteration of the BCL-xL/MCL-1 Ratio Provides a Therapeutic Opportunity for BH3-Mimetics in Hepatocellular Carcinoma Models. Cancers. 2020 Feb 1;12(2). pii: E332. doi: 10.3390/cancers12020332.