PARTICIPACIÓ DE LA CATEPSINA B, LA CATEPSINA D I L'ESFINGOMIELINASA ÀCIDA EN LA FIBROSI HEPÀTICA

PARTICIPACIÓ DE LA CATEPSINA B, LA CATEPSINA D I L'ESFINGOMIELINASA ÀCIDA EN LA FIBROSI HEPÀTICA

Ana Belén Moles,
01/01/2009