MODELOS ANIMALES PARA EL ESTUDIO DEL SINDROME APNEA/HIPOPNEA DEL SUEÑO:MECANISMOS IMPLICADOS

MODELOS ANIMALES PARA EL ESTUDIO DEL SINDROME APNEA/HIPOPNEA DEL SUEÑO:MECANISMOS IMPLICADOS

Maria Nacher,
01/01/2008
  • Personal Associat
  • Grups de Recerca Associats
  • Departaments Associats

    Patologia Experimental

    El Departament investiga les bases moleculars i les vies de senyalització que s'associen al dany i la reparació en malalties de base isquèmica i inflamatòria així com nous marcadors proteics associats a la resposta immune. 

    Detalls