ESTUDI EN MOSTRES HUMANES I EN CULTIUS NEURONALS D'INDICADORS DEL SISTEMA GLUTAMATÈRGIC I DOPAMINÈRGIC EN RELACIÓ A L'EXPOSICIÓ PROLONGADA A CONTAMINANTS ORGÀNICS TÒXICS PERSISTENTS

ESTUDI EN MOSTRES HUMANES I EN CULTIUS NEURONALS D'INDICADORS DEL SISTEMA GLUTAMATÈRGIC I DOPAMINÈRGIC EN RELACIÓ A L'EXPOSICIÓ PROLONGADA A CONTAMINANTS ORGÀNICS TÒXICS PERSISTENTS

Aina Palou Serra,
01/01/2012